Η ωτοπλαστική διορθώνει το σχήμα και το μέγεθος των αφεστώτων ώτων (πεταχτά αυτιά). Είναι μία από τις ελάχιστες αισθητικές επεμβάσεις που μπορεί να γίνει σε παιδιά ηλικίας από 5 ετών και πάνω, καθώς τα αυτιά μας έχουν ολοκληρώσει το 80% του μεγέθους τους ήδη από την ηλικία των 4 ετών.

Η επέμβαση αφορά συνήθως και τα δύο ώτα. Σε περίπτωση ασυμμετρίας μπορεί να γίνει ετερόπλευρα (ένα αυτί).

Στο 90% των περιπτώσεων παρατηρείται προβολή των αυτιών προς τα έξω και αυτό που πετυχαίνουμε με την επέμβαση, είναι να τοποθετήσουμε τα αυτιά στη σωστή θέση. Στο 10% των περιπτώσεων απαιτείται επιπλέον και αφαίρεση μέρους της κόγχης (τμήμα του χόνδρου) του αυτιού.

Η προσπέλαση γίνεται από την πίσω επιφάνεια του αυτιού, έτσι ώστε να μην είναι ορατή η μετεγχειρητική ουλή στο μέλλον. Στο τέλος της επέμβασης, τοποθετούμε ελαστικό επίδεσμο, ο οποίος διατηρείται για 3 ημέρες.

Για 2 εβδομάδες, οι ασθενείς φορούν μια ελαστική κορδέλα κατά τη διάρκεια του ύπνου.