Η διόρθωση της ασυμμετρίας των μαστών τόσο σε μέγεθος, θέση ή/ και σχήμα, είναι σήμερα απόλυτα εφικτή χάρη στις εξελιγμένες μεθόδους της πλαστικής χειρουργικής.

Η πλαστική επέμβαση για ανισομαστία προσφέρει τέλειο συμμετρικό σχήμα στο στήθος και αυξάνει την αυτοπεποίθηση σε γυναίκες άνω των 18 ετών.