Σωληνωτοί μαστοί είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται από μια στενή βάση πάνω στο θώρακα, με μεγάλης διαμέτρου συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω, αρκετά μεγαλύτερης από το φυσιολογικό. Πολύ συχνά, παρατηρείται και ασυμμετρία μεταξύ των δύο μαστών.

Η διόρθωση αυτής της συγγενούς διαμαρτίας αποτελεί πρόκληση για κάθε πλαστικό χειρουργό.

Το μέγεθος των μαστών είναι συνήθως μικρό, γι’αυτό κάνουμε και αύξηση με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης. Η προσπέλαση (τομή), γίνεται γύρω από τη θηλή και η τοποθέτηση των ενθεμάτων γίνεται πιο συχνά κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ. Παράλληλα, πετυχαίνουμε γενναία μείωση της διαμέτρου της θηλαίας άλω καθώς και επιπέδωση του σχήματος του μαστού. Έτσι, επιτυγχάνουμε ένα άριστο και πολύ φυσικό αποτέλεσμα στο στήθος.