Ο μαστός της γυναίκας συνήθως ατροφεί και χαλαρώνει μετά από την εγκυμοσύνη και το θηλασμό, ή μετά από μεγάλη απώλεια βάρους. Η πτώση των μαστών ταξινομείται σε 4 στάδια (βαθμούς), ανάλογα με το ύψος της θηλής σε σχέση με την υπομάστιο πτυχή:

Ψευδοπτώσις: Όταν ο μαζικός αδένας προβάλλει κάτω από το ύψος της υπομαστίου πτυχής και η θηλή βρίσκεται πάνω από την υπομάστιο πτυχή.

1ου Βαθμού Πτώσις: Η θηλή προβάλλει 1 εκατοστό κάτω από την υπομάστιο πτυχή.

2ου Βαθμού Πτώσις: Η θηλή προβάλλει 1-3 εκατοστά κάτω από την υπομάστιο πτυχή.

3ου Βαθμού Πτώσις: Η θηλή προβάλλει πάνω από 3 εκατοστά κάτω από την υπομάστιο ή βρίσκεται στον κατώτερο πόλο του μαστού.

Απαιτείται προεγχειρητικός έλεγχος και μαστογραφία σε γυναίκες άνω των 35 ετών, καθώς και κλινική εκτίμηση στο ιατρείο για αξιολόγηση της πτώσης των μαστών.

Ανάλογα με το βαθμό της πτώσης επιλέγουμε και την κατάλληλη χειρουργική τεχνική για την ανόρθωση στήθους. Στα πρώτα στάδια προτιμούμε την περιθηλαία ανόρθωση ή την τεχνική Lejour (τομή γύρω από τη θηλή του μαστού και κάθετη χωρίς την υπομάστιο γραμμή). Σε μεγάλου βαθμού πτώση, προτιμούμε το συνδυασμό ανόρθωσης με αφαίρεση δέρματος και τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης.