Η ρινοπλαστική διορθώνει το σχήμα και το μέγεθος της μύτης. Μπορεί να συνδυαστεί με τη διόρθωση του ρινικού διαφράγματος για τη βελτίωση της αναπνοής.

Σε αντίθεση με τα αυτιά μας, τα οποία έχουν ολοκληρώσει το 80% της ανάπτυξής τους στην ηλικία των 5, η μύτη αρχίζει να αναπτύσσεται στα 13 με 14 έτη. Στα κορίτσια, η ανάπτυξη της μύτης ολοκληρώνεται στα 17 με 18 έτη ενώ στα αγόρια στα 18 με 19. Η επέμβαση είναι καλύτερα να γίνεται μετά τα 18 και στα δύο φύλα.

Η ρινοπλαστική είναι από τις πιο συχνές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής. Με τις διαθέσιμες minimal invasive τεχνικές, μπορούμε να μειώσουμε ή να αυξήσουμε το μέγεθος της μύτης, να διορθώσουμε το σχήμα της και να στενέψουμε τα ρουθούνια με λιγότερο πόνο και πιο γρήγορη ανάρρωση."
"Απαιτείται αναλυτική κλινική εκτίμηση του ασθενούς πριν το χειρουργείο, σωστή ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της μύτης και συζήτηση με τον ασθενή ώστε να γίνουν κατανοητές οι προσδοκίες του. Κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό, και ανάλογα με το πρόβλημα, επιλέγουμε και την κατάλληλη τεχνική. Γεωμετρικά, η ιδανική γωνία μεταξύ άνω χείλους και μύτης είναι 110 μοίρες στις γυναίκες και 90 με 100 στους άνδρες.

Υπάρχουν δύο τρόποι προσπέλασης, η ανοικτή και η κλειστή ρινοπλαστική. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής βασίζεται στην προτίμηση και την εμπειρία του γιατρού.

Με το πέρας της επέμβασης, τοποθετούμε steri strips στη ράχη της μύτης και ένα λεπτό νάρθηκα, ο οποίος αφαιρείται μετά από 7 ημέρες. Η τοποθέτηση εσωτερικής γάζας δεν είναι υποχρεωτική.