Η ανόρθωση (lifting) μηρών –γλουτών διορθώνει τη χαλάρωση του δέρματος του μηρού ή του γλουτού, που παρατηρείται μετά από μεγάλη απώλεια σωματικού βάρους.

Η χαλάρωση του δέρματος σε αυτές τις περιοχές μπορεί να σχετίζεται τόσο με την ηλικία όσο και την κληρονομικότητα.

Σε μικρή χαλάρωση της έσω επιφάνειας του μηρού, η τομή γίνεται στην μηρογεννητική πτυχή, στα όρια μεταξύ μηρού και εφηβαίου. Σε μεγαλύτερη χαλάρωση του δέρματος, η τομή επεκτείνεται κατά μήκος της έσω επιφάνειας του μηρού μέχρι τα γόνατα.

Η ανόρθωση γλουτού μπορεί να γίνει είτε με μεταφορά λίπους στο γλουτό μετά από λιποαναρρόφηση στην περιοχή της κοιλιάς, είτε με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης ή σε συνδυασμό και των δύο τεχνικών, ανάλογα με το βαθμό της χαλάρωσης.

Σε εκτεταμένη χαλάρωση του γλουτού απαιτείται και αφαίρεση δέρματος. Οι τομές γίνονται σε σημεία που μπορούν να καλυφθούν από το εσώρουχο ή το μαγιό το καλοκαίρι.